Rehabilitacja dzieci i niemowląt

Rehabilitacja dzieci i niemowląt

Rehabilitacja dla dzieci może mieć charakter pourazowy (po urazach ortopedycznych), neurologiczny lub ogólny, usprawniający wykonywanie codziennych czynności. Prowadzimy również terapię w kierunku wsparcia przy wadach postawy, stóp, klatki piersiowej. Odpowiednio wcześnie wdrożona rehabilitacja pozwala na uniknięcie pogłębienia wad postawy oraz zespołów bólowych w przyszłości. Terapia dobierana jest indywidualnie do wieku, stanu zdrowia i możliwości małego pacjenta.

Terapia polega na przywróceniu prawidłowej i funkcjonalnej postawy ciała, pozwalającej na aktywności odpowiednie dla wieku i rozwoju. W jej zakres wchodzi korekcja wad kręgosłupa, stóp, kolan oraz wszelkich dysfunkcji związanych z postawą ciała. Obejmuje także naukę prawidłowych nawyków i zachowań prozdrowotnych oraz trening ogólnorozwojowy wspierający zdrowe i harmonijne dorastanie.

Rehabilitacja u niemowląt

Pierwsze 12 miesięcy życia dziecko to czas intensywnego wzrostu, zdobywania nowych umiejętności, uczenia się swojego ciała. Po kilku miesiącach  maluszek próbuje samodzielnie zmieniać pozycję ciała, przewracać się, podnosić. Jeśli w tym czasie zaobserwujemy u maluszka nieprawidłowe zachowania, np. mocne odginanie się w jedną stronę lub mocne prężenie się podczas karmienia, wskazana jest konsultacja z fizjoterapeutą dziecięcym. Specjalista oceni rozwój psychoruchowy dziecka, podpowie jak prawidłowo pielęgnować malucha w domu, a w poważniejszych przypadkach opracuje i poprowadzi odpowiednią terapię.

Eliminacja wad postawy

Czas trwania zabiegu

Ustalany indywidualnie

Zalecana liczba zabiegów

Według indywidualnych potrzeb

Wskazania

 • Urazy ortopedyczne.
 • Problemy neurologiczne.
 • Wady postawy.
 • Wady kręgosłupa (np. skolioza, lordoza, kifoza).
 • Wady kolan (np. kolana koślawe, kolana szpotawe).
 • Wady stóp (np. płaskostopie, stopy szpotawe, koślawe, końsko-szpotawe).
 • Wady klatki piersiowej (klatka piersiowa kurza, lejkowata,
  wysokie ustawienie łopatki – tzw. choroba Sprengla).
 • Poprawa ogólnej sprawności dziecka.

U niemowląt:

 • Nie unosi głowy.
 • Preferuje jedną stronę ciała.
 • Nie lubi leżeć na brzuchu.
 • Odgina się i pręży, zaciska piąstki.
 • Nie chwyta zabawek.
 • Nie obraca się z pleców na brzuch i odwrotnie.
 • Nie podpiera się.
 • Jest niespokojne lub mało ruchliwe.
 • Nie siada.
 • Nie czworakuje.
 • Ma asymetrię.

Metody rehabilitacji dzieci i niemowląt

Rehabilitacja dziecięca wymaga pełnego  poświecenia i zaangażowania nie tylko rehabilitantów i  dzieci, ale w równym stopniu ich rodziców, opiekunów. Do głównych metod rehabilitacji dzieci zaliczamy: metodę NDT-Bobath, metodę Vojty i metodę Peto.

Metoda NDT-Bobath, czyli  rehabilitacja dzieci  w wyniku urazowego uszkodzenia mózgu

Rozwój dziecka z urazowym uszkodzeniem mózgu powstałym na skutek upadku, wypadku, przemocy lub w  wyniku mózgowego porażenia dziecięcego przebiega inaczej niż u zdrowego dziecka. Zaburzenia czuciowo-ruchowe takiego dziecka sprawiają, że nie jest ono  w stanie kontrolować mięśni głowy i tułowia, przez co nie może wykonywać precyzyjnych ruchów. Rehabilitacja dzieci za pomocą metody NDT-Bobath polega na uciskaniu poszczególnych części ciała dziecka, tak by wyeliminować u niego niekontrolowane i  nieprawidłowe odruchy. Bardzo ważne w tej metodzie jest możliwość stosowania jej przez rodziców (odpowiednio wcześniej przeszkolonych przez rehabilitanta) z dzieckiem w warunkach domowych.

Metoda Vojty

Stosowana u niemowląt, dzieci i młodzieży w przypadku zaburzeń koordynacji ruchowej, dysplazjach, zwichnięciach stawu biodrowego, bólach i skrzywieniach kręgosłupa. Podstawą tej metody jest działanie oparte na pewnych wzorcach ruchowych. Podstawowymi wzorcami są wzorce pełzania i wzorzec odruchowego obrotu. Na bazie tych wzorców przygotowuje się kolejne wzorce ruchowe, które w trakcie oddziaływania poprzez stymulacje odpowiednich mięśni, prowadzą do wykształcenia prawidłowego ruchu dziecka.

Metoda Peto

Inaczej Nauczanie Kierowane łączy medycynę, psychopedagogikę i naukę społeczną. Metoda ta polega na nauce kontrolowania odruchów dziecka poprzez naukę pisania, czytania, rysowania i ogólnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Rehabilitacja tą metodą powinna być prowadzona regularnie przez jedną osobę, celem zbudowania zaufania dziecka i osiągnięcia najlepszych efektów rehabilitacji.

Prawidłowa postawa

Efekty

 • Ogólna sprawność ruchowa.
 • Przywróceniu prawidłowej i funkcjonalnej postawy ciała.
 • Wykształcenie prawidłowych nawyków i zachowań.
 • Zdrowy, harmonijny rozwój.

Inne polecane zabiegi

Przywrócenie sprawności

Rehabilitacja ortopedyczna

Kompleksowa opieka specjalistyczna podejmowana po urazach narządu ruchu, kontuzjach, przeciążeniach, przed planowanym zabiegiem operacyjnym lub po nim w celu trwałego i skutecznego przywrócenia sprawności oraz wydajności sprzed zdarzenia w możliwie najkrótszym czasie.

Szczegóły

Przywrócenie funkcji

Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna dorosłych i dzieci ma na celu odtworzenie utraconych funkcji, wykształcenie wzorców adaptacyjnych u osób dotkniętych niepełnosprawnością oraz podtrzymywanie pozostałych funkcji pacjenta dotkniętego chorobą o podłożu neurologicznym.

Szczegóły