Regulamin sklepu internetowego rehamedica.info.pl

 1. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.rehamedica.info.pl
 2. Sprzedawcą jest:
  REHA MEDICA CENTRUM REHABILITACYJNO MEDYCZNE Piotr Łoziński
  ul. Kościuszki 57, 78-400 Szczecinek

  NIP: 6731202980
  REGON: 330570680
  kontakt@rehamedica.info.pl 
 3. Informacje podane na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia traktowane jest jako oferta zakupu wybranego towaru na warunkach przedstawionych w opisie produktu.
 4. Złożenie zamówienia jest potwierdzane mailowo przez Sprzedawcę, poprzez przesłanie wiadomości drogą elektroniczną. Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu zapłaty za towar, określonej w zamówieniu.
 5. Towar przesyłany jest na podany w zamówieniu przez Kupującego adres w terminie 2-3 dni roboczych lub na adres mailowy podany podczas składanie zamówienia, od daty zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy.
 6. Kupujący ma prawo odstąpić od zamówienia bez podawania przyczyn w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru. Zgłoszenia o chęci zwrotu zamówionego produktu należy dokonać na adres mailowy: kontakt@rehamedica.info.pl
 7. W razie stwierdzenia przez Kupującego niezgodności produktu z oczekiwaniami, Kupujący zobowiązany jest do przesłania na adres Sprzedawcy pisma, określającego niezgodność oraz zawrzeć oczekiwania co do realizacji zamówienia. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, maksymalnie do 14 dni.
 8. Podane w sklepie internetowym ceny zawierają podatek VAT i są wyrażone w walucie polskiej. Podane ceny nie zawierają kosztów wysyłki, o kwocie wysyłki Kupujący informowany jest przy każdorazowym złożeniu zamówienia.
 9. W zakładce “Regulamin sklepu” na stronie www.rehamedica.info.pl zawsze znajduje się aktualna wersja obowiązującego regulaminu. Dla Kupującego obowiązująca jest wersja regulaminu, która została zaakceptowana podczas składania zamówienia w sklepie internetowym.
 10. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  (Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Kupujący, podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia. Kupujący ma prawo wglądu, modyfikowania oraz usuwania swoich danych osobowych. Szczegółowe informacje odnośnie do Polityki Prywatności można znaleźć w oddzielnej zakładce „Polityka Prywatności”.
 11. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie ma prawo polskie w tym odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.